Adatkezelési Nyilatkozat

1. Az adatkezelő neve, elérhetősége:

Cég neve: BIADORA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

Cég-nyilvántartási szám: 0806012723

Adószám: 22204587-1-08

Székhely: 9400 Sopron, Mező u. 1

Levelezési cím: 9400 Sopron, Mező u. 1

2. Az adatkezeléssel érintettek köre:

AAz adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek a honlap vagy az általuk kitöltött regisztrációs oldal igénybevételével megrendelőként önkéntesen adatot szolgáltatnak, vagy emailt küldenek, vagy a kapcsolat formot kitöltik, vagy feliratkoznak email listánkra.

3. A kezelt adatok köre:

Név, cím, email cím, telefonszám, IP cím

4. Az adatkezelés célja

a.,megrendelés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.

b., email küldés és kapcsolat oldal kiküldése esetén a kérdések megválaszolása

c., email lista esetén a termékről szóló újdonságok, tippek bemutatása.

5. Az adatkezelés ideje:

a., megrendelés esetén az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. (végrehajtás 30 napon belül). A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

b., a téma lezárását követő 30 nap, hacsak a tartalom nem teszi szükségessé a hosszabb tárolást.

c., A listáról való leiratkozás

6. Az adatkezelés módja:

Az adatkezelő az adatokat kereskedelmi és egyéb céllal harmadik személy részére nem továbbítja nem adja tovább, de a szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködőknek (fizetés lebonyolítása, számlázás ) a szükséges adatokat feldolgozásra átadja. Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

A rendszer igénybevételével Ön egyértelműen elfogadja a következő adattovábbítási nyilatkozatot:
"Elfogadom, hogy a BIADORA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (9400 Sopron, Mező u. 1) által a webpush.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, település, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring."

7. Adattárolás, adatfeldolgozás

A nyilvántartott és továbbított adatok köre:

Adat megnevezése Tárolás módja Célja Jogalapja Továbbítás adatfeldolgozónak
Név Elektronikus Kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás, vagy szerződés Simplepay fizetés
Számlázási Név Elektronikus Számlázás Szerződés Octonull Kft. számlázás
Számlázási cím Elektronikus Számlázás Szerződés Octonull Kft. számlázás
Telefonszám Elektronikus Kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás, vagy szerződés Simplepay fizetés
Email cím Elektronikus Kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás, vagy szerződés Simplepay fizetés, Octonull Kft. számlázás
IP Cím Elektronikus Fiók és rendszer biztonság Önkéntes hozzájárulás, vagy szerződés Nincs továbbítás

Adatfeldolgozók:

Simplepay Online fizetés

Octonull Kft. Billingo Számlázás

Webhosting és adattárolás

server4u.com

8. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Készen állsz az üzleted promótálására?

© Copyrights Webpush.hu